Termeni și Condiții‌⁠⁠⁠⁠‌

TERMENI DE UTILIZARE‌‌⁠‌⁠

În funcție de diferitele posibilități și riscuri la utilizarea Internetului, am stabilit termeni de utilizare (în categoria "Condiții") pentru a proteja utilizatorii site-ului nostru și pe noi. Atunci când se utilizează site-ul nostru sunteți de acord cu aceste؜ condiţii.⁠⁠⁠‌⁠


Restricţii generale privind utilizarea⁠⁠‌⁠‌

Recunoşti prin prezenta:‌‌⁠

  • nu distribuiți nici o parte sau părți din site-ul Web al Companiei în nici un mediu fără autorizația scrisă prealabilă a acesteia;‌‌‌⁠
  • nu accesați nici un conținut pus la dispoziție pe site-ul nostru prin orice tehnologie sau alt mijloc decât cel furnizat de site-ul nostru în sine sau prin alte mijloace pe care le putem desemna în mod explicit în acest scop;‌
  • nu modificați nici o parte a site-ului nostru sau conținutul acestuia;⁠⁠⁠‌
  • nu (sau să încercați să) eludezi, dezactivați sau să interferați în vreun fel cu orice caracteristici legate de securitate ale site-ului sau cu caracteristici care (i) împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea oricăror conținuturi sau (ii) impune restricții privind utilizarea Site-ului sau a conținutului accesibile pe site;⁠‌⁠‌⁠
  • nu folosiți site-ul nostru în scopuri comerciale şi de afaceri;⁠⁠‌⁠⁠‌⁠‌⁠ ؜ ؜
  • nu descărca temporar sau permanent, copia, stoca sau redistribui orice conţinut de site-ul nostru. ⁠‍⁠‍‍⁣⁤

Dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală⁠

Suntem - dacă nu este stabilit explicit altfel - proprietarul sau utilizatorul autorizat al tuturor informațiilor disponibile pe site-ul nostru, inclusiv, fără limitare, textul, scripturi, imagini, grafică, reprezentările grafice, fotografiile, fișierele audio și video și caracteristicile interactive (descrise în continuare ca și "Cuprins"). Toate Conținuturile sunt deținute sau licențiate de noi și sunt supuse dreptului de autor, drepturilor de marcă și altor drepturi de proprietate intelectuală ale acestora sau ale licențiatorilor noștri. Toate mărcile ale părților terțe prezente pe site-ul nostru sunt mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.‌‌‌‌‌⁠

Conținutul nu poate fi descărcat, copiat, reprodus, difuzat, transmis, difuzat, afișat, vândut, licențiat, modificat, reutilizat, însușit, utilizat sau exploatat în alt mod în scopuri publice sau comerciale, fără consimțământul nostru scris în prealabil. Ne rezervăm toate drepturile care nu sunt în mod expres acordate în și pentru Cuprins.‌‌‌‌‌⁠‌⁠

Orice încălcare a dreptului de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile deținute de terți, poate conduce la inițierea unei proceduri civile sau penale împotriva dvs.⁠⁠

Răspundere⁠⁠‌

Vă oferim cele mai actuale, corecte și clar exprimate informații. Cu toate acestea, pot apărea erori neintenționate. Declinăm în special responsabilitatea pentru erorile tipografice și pentru exactitatea, exhaustivitatea și actualitatea informațiilor conținute pe site-ul nostru.⁠⁠

Informațiile și datele puse la dispoziție pe site-ul nostru pot fi modificate din când în când fără notificare. Serviciile, informațiile și datele disponibile pe site-ul nostru sunt furnizate "ca atare" fără garanții de orice natură.⁠⁠⁠⁠

În măsura în care link-urile sau indicatorii către site-uri web ale unor terțe părți sunt conținute pe site-ul nostru, nu ne asumăm nici o responsabilitate sau răspundere pentru orice informații, comunicări sau materiale disponibile pe aceste site-uri web sau la orice link conținut în alt site web. Declarăm că nu împărtășim neapărat conținutul și / sau opiniile unei terțe părți conținute într-un site web cu care suntem conectați.‌⁠⁠‌

Utilizând site-ul nostru, vă asumați toate riscurile asociate cu utilizarea acestui site, inclusiv orice risc pentru computer, software sau date deteriorate de orice virus, software sau orice alt fișier care poate fi transmis sau activat prin intermediul site-ului nostru sau accesândul.⁠⁠⁠⁠

Compania nu va fi în nici un caz răspunzătoare pentru utilizarea ilegală a site-ului web al Companiei și nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru încălcarea drepturilor terților.⁠‌⁠

Cu excepția daunelor care apar din cauza intenției noastre sau a comportamentului de neglijență gravă, Compania nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe, indirecte sau daune rezultate, inclusiv, fără limitare, profiturile pierdute, întreruperea proceselor de afaceri sau încălcarea a software-ului sau a datelor electronice rezultate din sau în orice fel legate de utilizarea site-ului Web al Companiei.⁠⁠‌⁠

Datele personale‌⁠

Pentru datele personale și legate de companie se aplică directiva privind protecția datelor a Companiei.⁠⁠‌‌

Diverse⁠⁠⁠⁠‌‌

Compania îşi rezervă dreptul de a schimba aceşti termeni din timp la în timp.⁠⁠

 ©2016 Spectrum Brands, Inc.‌‌